Вчимося вчитися!
31 жовтня 2018 року для студентів Коледжу ТНЕУ організовано бібліотечно-бібліографічне заняття
«Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні»в межах вивчення дисципліни«Основи наукових досліджень»( керівник курсу к.е.н. Арзамасова О. В.).

Метою заходу було застосування інноваційних методів навчання шляхом підбору друкованої літератури та електронних джерел із зазначеної теми.
Це набуває особливого значення та ваги в умовах стрімкої інформатизації суспільства та застосування елементів цифрової економіки, котрі домінують в сучасних умовах.
Особливо студенти звернули свою увагу на електронних навчальних ресурсах, котрі в достатній мірі презентуються в ТНЕУ.
Заняття досягло успіху, про що свідчить цікавість та пристальна увага студентів до таких інтерактивних методів навчання.


Документи


Автор: Зубик Степан

Створено: 2020-03-10 18:40:32

Останні зміни: 2020-04-11 21:55:57

Наші партнери