Оголошення!

Веб-сайт на стадії тестування та допрацювання. Просимо відноситись з розумінням. Дякуємо.

Перелік дисципін по комісіях


Дисципліни циклової комісії природничо-математичних дисциплін:

 1. Математика
 2. Фізика
 3. Географія
 4. Біологія
 5. Хімія
 6. Астрономія
 7. Теорія ймовірностей і математична статистика
 8. Статистика
 9. Математичний аналіз
 10. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 11. Вища математика

Дисципліни циклової комісії гуманітарно-фундаментальної підготовки:

 1. Українська мова
 2. Українська література
 3. Світова література
 4. Іноземна мова (нім. мова)
 5. Іноземна мова (англ. мова)
 6. Іноземна мова за проф. спрямовуванням
 7. Історія України
 8. Всесвітня історія
 9. Фіз. виховання
 10. Екологія
 11. Безпека життєдіяльності
 12. Основи філософських знань
 13. Політологія
 14. Захист вітчизни
 15. Культурологія
 16. Діловодство

Дисципліни циклової комісії юридичних дисциплін:

 1. Кримінальне право
 2. Історія держави і права України
 3. Конституційне право України
 4. Конституційне право зарубіжних країн
 5. Ораторське мистецтво
 6. Трудове право
 7. Теорія держави і права
 8. Цивільний процес
 9. Судові та правоохоронні органи України
 10. Кримінальне право
 11. Міжнародне приватне право
 12. Міжнародне публічне право
 13. Судочинство в господарських судах
 14. Державне будівництво і самоврядування України
 15. Організація судових та правоохоронних органів
 16. Митне право
 17. Фінансове право
 18. Діловодство в юридичній практиці
 19. Господарське право
 20. Адміністративне право
 21. Комерційне право
 22. Цивільне та сімейне право
 23. Аграрне право
 24. Екологічне право
 25. Основи римського цивільного права
 26. Організація юридичної служби в суспільному виробництві
 27. Державна служба в Україні
 28. Правове забезпечення діяльності митних органів
 29. Психологія слідчої діяльності
 30. Психологія юриспруденції
 31. Юридична деонтологія

Дисципліни циклової комісії комп’ютерної інженерії:

 1. Інформатика
 2. Програмне забезпечення
 3. Комп’ютерні системи та мережі
 4. Системне програмування
 5. Системне програмне забезпечення
 6. Теорія електричних і магнітних кіл
 7. Комп’ютерна логіка
 8. Інженерна та комп’ютерна графіка
 9. Комп’ютерна електроніка
 10. Комп’ютерна схемотехніка
 11. Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн
 12. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 13. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 14. Організація баз даних
 15. Архітектура комп’ютерів
 16. Периферійні пристрої
 17. Алгоритми і методи обчислень
 18. Програмування
 19. Технічне програмування ЕОМ
 20. Операційні системи
 21. Електрорадіовимірювання
 22. Дискретна математика
 23. Мережеве програмування
 24. Основи програмної інженерії
 25. Інженерна графіка

Дисципліни циклової комісії менеджменту:

 1. Менеджмент
 2. Історія вчень менеджменту
 3. Маркетинг
 4. Менеджмент персоналу
 5. Організація виробництва
 6. Економіка ринку праці
 7. Державне та регіональне управління
 8. Регіональна економіка
 9. Охорона праці
 10. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 11. Соціальна відповідальність бізнесу
 12. Основи наукових досліджень
 13. Технологія галузі
 14. Технологія організації
 15. Просторова економіка
 16. Економіка праці і соціально-трудові відносини

Дисципліни циклової комісії фінансово-кредитних дисциплін:

 1. Бухгалтерський облік
 2. Мікроекономіка
 3. Макроекономіка
 4. Основи економічної теорії
 5. Політична економія
 6. Фінанси підприємств
 7. Економіка підприємства
 8. Бюджетна система
 9. Страхові послуги
 10. Казначейська справа
 11. Податкова система
 12. Фінанси
 13. Економіка і планування виробництва

КЕПІТ ТНЕУ

Контактні дані

КЕПІТ ТНЕУ

м. Тернопіль, вул. Львівська 11а,
навчальний корпус №11,
поштовий індекс: 46020.
(0352) 53-80-99
kepit_tneu@ukr.net

Stay connected

Facebook
YouTube
GitHub