Оголошення!

Веб-сайт на стадії тестування та допрацювання. Просимо відноситись з розумінням. Дякуємо.

Освітні програми


Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 1. Бухгалтерський облік
 2. Мікроекономіка
 3. Макроекономіка
 4. Основи економічної теорії
 5. Політична економія
 6. Фінанси підприємств
 7. Економіка підприємства
 8. Бюджетна система
 9. Страхові послуги
 10. Казначейська справа
 11. Податкова система
 12. Фінанси
 13. Економіка і планування виробництва

Спеціальність - 123 Комп’ютерна інженерія

 1. Інформатика
 2. Програмне забезпечення
 3. Комп’ютерні системи та мережі
 4. Системне програмування
 5. Системне програмне забезпечення
 6. Теорія електричних і магнітних кіл
 7. Комп’ютерна логіка
 8. Інженерна та комп’ютерна графіка
 9. Комп’ютерна електроніка
 10. Комп’ютерна схемотехніка
 11. Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн
 12. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 13. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 14. Організація баз даних
 15. Архітектура комп’ютерів
 16. Периферійні пристрої
 17. Алгоритми і методи обчислень
 18. Програмування
 19. Технічне програмування ЕОМ
 20. Операційні системи
 21. Електрорадіовимірювання
 22. Дискретна математика
 23. Мережеве програмування
 24. Основи програмної інженерії
 25. Інженерна графіка

Спеціальність - 073 Менеджмент

 1. Менеджмент
 2. Історія вчень менеджменту
 3. Маркетинг
 4. Менеджмент персоналу
 5. Організація виробництва
 6. Економіка ринку праці
 7. Державне та регіональне управління
 8. Регіональна економіка
 9. Охорона праці
 10. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 11. Соціальна відповідальність бізнесу
 12. Основи наукових досліджень
 13. Технологія галузі
 14. Технологія організації
 15. Просторова економіка
 16. Економіка праці і соціально-трудові відносини

Спеціальність - 081 Право

 1. Кримінальне право
 2. Історія держави і права України
 3. Конституційне право України
 4. Конституційне право зарубіжних країн
 5. Ораторське мистецтво
 6. Трудове право
 7. Теорія держави і права
 8. Цивільний процес
 9. Судові та правоохоронні органи України
 10. Кримінальне право
 11. Міжнародне приватне право
 12. Міжнародне публічне право
 13. Судочинство в господарських судах
 14. Державне будівництво і самоврядування України
 15. Організація судових та правоохоронних органів
 16. Митне право
 17. Фінансове право
 18. Діловодство в юридичній практиці
 19. Господарське право
 20. Адміністративне право
 21. Комерційне право
 22. Цивільне та сімейне право
 23. Аграрне право
 24. Екологічне право
 25. Основи римського цивільного права
 26. Організація юридичної служби в суспільному виробництві
 27. Державна служба в Україні
 28. Правове забезпечення діяльності митних органів
 29. Психологія слідчої діяльності
 30. Психологія юриспруденції
 31. Юридична деонтологія

КЕПІТ ТНЕУ

Контактні дані

КЕПІТ ТНЕУ

м. Тернопіль, вул. Львівська 11а,
навчальний корпус №11,
поштовий індекс: 46020.
(0352) 53-80-99
kepit_tneu@ukr.net

Stay connected

Facebook
YouTube
GitHub